Tarifes extraordinàries de l'ús d'espais

 Descarregar pdf
  Personal Jornada de fins a 3 hores  Jornada de 7 hores
Auxiliar de serveis i Adjunt al responsable de serveis 96,58 € 169,01 €
Responsable de serveis comuns 169,01 € 223,34 €
Tècnic informàtic 156,95 € 211,27 €
Conserge Campus d'Igualada en el cas que calgui obrir l'edifici 18,36 €/h 18,36 €/h

  

  Climatització i despeses de manteniment (**) Tarifa
Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures i Coooperació Transfronterera i Sala Víctor Siurana 368,72 €
Aules grans > 80 places i altres Sales d'Actes i Sala Fwgood 118,94 €
Aules < 80 places 113 €
Campus Igualada: Sala d'Actes/Sala Fwgood/Cada 4 aules

122,40 €

159,12 € (si la reserva és superior a 6 hores)

   (**) Quantitat mínima a comptabilitzar per l'ús d'aquests espais. També s'aplicarà aquesta tarifa en la bonificació per espais.
 

  Vigilància Tarifa
Servei diürn 23,25 €/h
Servei nocturn 25,65 €/h

 

  Neteja de l'espai Tarifa
Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera i Sala Víctor Siurana 79,68 €
Resta d'aules 39,84 €

 

   Darrera modificació: