Descargar pdf

Versión en español

 

RECONEIXEMENT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER A MESTRES I PROFESSORS


Tots els cursos amb una durada mínima de 15 hores seran reconeguts com a activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial d’acord amb l’Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.
   Última modificación: