Informació d'interés

  Avaluació Anual
Abril - Setembre
Informació per Investigadors en Formació
i Directors de Tesi

  Beca de col·laboració Específica de l'Escola de Doctorat

Beca de col·laboració específica per a estudiants de grau i màster. Podeu consultar tota la informació sobre la convocatòria al web de la Unitat d'Informació i Orientació Universitària de la UdL.

  Jornada de Benvinguda Doctorands
16 d'abril de 2018
manos

Nova plana web amb tota la informaicó de les Jornades.

  Campus Iberus

Ajuts predoctorals programa de doctorat en ptarimoni, societats i espais frontera

Resolució definitiva 1 de Febrer de 2017