Informació d'interés

  Campus Iberus

Ajuts predoctorals programa de doctorat en ptarimoni, societats i espais frontera

Resolució definitiva 1 de Febrer de 2017

  Doctorats a extingir

Extinció del doctorat segons RD 1393/2007

Data màxima per a la lectura de la tesi: 27/09/2017

 

Abstract book

 I Jornada de Recerca a la UdL

3 i 4 de Maig de 20016

ISSN: 978-84-9144-000-0

Notícies