Premis extraordinaris de doctorat

 Descarregar Pdf

• Resolució concurs 2014/2015

Acord núm. 228/2016 del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs 2014/2015.

 

Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, article 32.

Informació per als candidats que opten al premi extraordinari de doctorat

 
Candidats

Només seran candidats els doctors/es que rebin la comunicació escrita per part de l’Escola de Doctorat.


Taula de contribucions científiques

Cal introduir les dades de producció científica a l’aplicació GREC. Instruccions

Per a qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació cal adreçar-se al personal de suport del GREC: grec@udl.cat; altres dubtes a la Secció de Doctorat: doctorat@aga.udl.cat.


• Termini per aportar la producció científica

Fins el dia 30 de juny de 2016, 12.00 hores pm (hora oficial UdL).

   Darrera modificació: