Programes de doctorat a extingir

 Descarregar pdf

Calendari dels doctorats a extingir

  • Data màxima de lliurament de la tesi a la Secció de Doctorat: 2 de maig de 2017
  • Data màxima per l’informe de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat: 31 de maig de 2017
  • Data màxima possible per a la defensa de tesi : 27 de setembre de 2017

Programes de doctorat a extingir

Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària - codi 0901   (1)

Doctorat en Construcció Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics - codi 0902

Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida - codi 0903

Doctorat en Gestió Multifuncional de Superfícies Forestals-codi 0904    (1)

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació-  codi 0905   (1)

Doctorat en Salut -  codi 0906   (1)

Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura - codi 0907   (1)

Doctorat en Activitat Física i Esport - codi 0908  

Doctorat en Electroquímica: Ciència i Tecnologia - codi 0909  (1)(1)  Programes amb Menció cap a l'Excel·lència per resolució de 6 d'octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades (Ministerio de Educación)

Canvi a un programa de doctorat regulat per la Normativa del RD 99/2011

  1. Qui ha de fer el canvi?

Tots els doctorands i doctorandes que no tinguin previst fer entrega de la tesi d’acord amb el calendari establert per a l’extinció del doctorat segons normativa del RD 1393/2007.

 

  1. Com s’ha de fer el canvi?

Seguiu les instruccions indicades per a futurs doctorands en Accés als estudis de doctorat

Heu de presentar:

 No cal presentar documents acadèmics perquè ja hi són en l’expedient vell.

 

  1. Quina matrícula heu de fer?

Us matriculareu del primer any del doctorat nou (tutela i taxes), un cop tingueu acceptada l’admissió.

També presentareu:

Un cop feta la matrícula, quedarà registrat el Pla de Recerca i ja podreu accedir al vostre Document d’Activitats que haureu d’anar completant.

 

  1. Quina serà l’avaluació d’aquest primer curs?

El primer curs acadèmic es farà la primera avaluació de l’acompliment del Pla de recerca i del Document d’Activitats.

 

  1. Quan podeu entregar la tesi?

Si l’entregueu el primer curs acadèmic, perquè ja està acabada, la Comissió acadèmica del programa de doctorat farà una avaluació conjunta del Document d’Activitats i de la vostra tesi.

Si no l’entregueu el primer curs acadèmic, heu de fer novament cada any la matrícula de tutela i taxes, i la Comissió acadèmica del programa de doctorat us farà l’avaluació anual del seguiment del Pla de Recerca i del Document d’Activitats.

 

  1. Instruccions específiques dels programes de doctorat

Heu de seguir les instruccions específiques que us fan arribar al campus virtual des de la Coordinació del programa de doctorat.