“Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems”

Descarregar Pdf

Autor/a: Alberto Riverola Lacasta

Tesi : “Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems”

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sol

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions:  Internacional.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  14 Enginyeria industrial.

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 6/7/2018 al 15/07/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 7/5/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 29/8/2018.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos