"Eficacia de la adenosina desaminasa en líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Meta-análisis de estudios españoles."

Descarregar Pdf

Autor/a: Rosa Maria Palma Beltran

Tesi : "Eficacia de la adenosina desaminasa en líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Meta-análisis de estudios españoles."

Direcció: Dra. Silvia Bielsa Martin - Dr. José Manuel Porcel Pérez

Tutoria: Dr. José Manuel Porcel Pérez

Dept./Centre: Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció:  Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  02 Medicina i Cirurgia

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 13/09/2018 al 22/09/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 12/09/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 15/10/2018.

 

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos