"Energy efficient active cooling in advanced microelectronic systems"

Descarregar pdf

Autor/a: Montserrat Vilarrubí Porta

Tesi : "Energy efficient active cooling in advanced microelectronic systems"

Direcció: Dr. Jérôme Barrau - Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

Tutoria: Dr. Jérôme Barrau

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sol

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 14 Enginyeria Industrial

Mencions: Internacional

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/08/2019 al 5/09/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 31/07/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 27/09/2019.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos