"Family-School Communication: Trends, challenges and ways forward"

Descarregar Pdf

Autor/a: Mònica Macià Bordalba

Tesi : "Family-School Communication: Trends, challenges and ways forward"

Direcció: Dr.Jordi Garreta

Tutoria: Dr.Jordi Garreta

Dept./Centre: Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions: INTERNACIONAL.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  51 Geografia i Sociologia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 6/7/2018 al 15/07/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 5/7/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 29/8/2018.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos