“Psoriasis y factores de riesgo cardiovascular: Estudio poblacional, ateromatosis subclínica“

Descarregar pdf

Autor/a: José Manuel Fernández Armenteros

Tesi : Psoriasis y factores de riesgo cardiovascular: Estudio poblacional, ateromatosis subclínica

y vasa vasorum adventiciales

Direcció: Dr. Josep Manel Casanova Seuma, UdL - Dr. Eloi Garí Marsol, UdL

Tutoria: Dr. Manuel Portero Otín

Dept./Centre: Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 26/07/2019 al 28/08/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 19/07/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 19/09/2019

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos