Reconceptualización de la responsabilidad social corporativa a partir de los elementos claves de la teoria crítica de Max Horkheimer. Realidad de las grandes empresas en Chile.

Descarregar Pdf

Doctorand/a: Osvaldo Javier Segovia Zúñiga

Títol: Reconceptualización de la responsabilidad social corporativa a partir de los elementos claves de la teoria crítica de Max Horkheimer. Realidad de las grandes empresas en Chile.

Direcció: Dr. Pere Mir Artigues, UdL

Dept./Centre:  Economia Aplicada

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 07 Economia

 

Podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 20 de gener fins al 29 de gener de 2017, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d’Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 20 de gener de 2017.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 20 de febrer de 2017.

Llistat tesis: seleccionant àmbit

Mostrant del 1 al 5 de 20 recursos