"Régimen jurídico de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte de México y una propuesta de mejora"

Descarregar Pdf

Autor/a: Norma Olivia González Guerrero

Tesi : "Régimen jurídico de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte de México y una propuesta de mejora"

Direcció: Dr. Andreu Camps i Povill

Tutoria: Dr. Andreu Camps i Povill

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 12 Educació Física

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 17/10/2018 fins al 26/10/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 2/10/2018.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 17/11/2018.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos