"The influence of a web-based biopsychosocial pain education intervention on pain, disability, and pain cognition in patients with chronic low back pain in primary care: a mixed methods approach"

Descarregar Pdf

Autor/a: Francesc Valenzuela Pascual

Tesi : "The influence of a web-based biopsychosocial pain education intervention on pain, disability, and pain cognition in patients with chronic low back pain in primary care: a mixed methods approach".

Direcció: Dr. Francisco Corbi Soler, Dr. Jorge Soler Gonzalez, Dr. José Fidel Molina Luque

Tutoria: Dr. Joan Blanco Blanco

Dept./Centre: Infermeria i Fisioteràpia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  12 Educació Física

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 09/01/2019 al 18/01/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 21/12/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 09/2/2019.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos