Tourism Surveying from Social Media: The Validity of User-Generated Content (UGC) for the Characterization of Lodging Rankings

Descarregar Pdf

Autor/a: Eva Martín Fuentes

Tesi : Tourism Surveying from Social Media: The Validity of User-Generated Content (UGC) for the Characterization of Lodging Rankings

Direcció: Dr. César Fernández Camon

Tutoria: Dr. César Fernández Camon

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions:  L'autora opta a la Menció Internacional al títol de doctora

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  07 Economia

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 12/06/2018 al  21/06/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 11/6/2018.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 13/7/2018.

Mostrant del 1 al 3 de 20 recursos