Com arribar a Lleida

Universitat de Lleida

Lleida dista 150 km de Barcelona i 140 km de Saragossa. La ciutat està molt ben comunicada amb la resta de Catalunya i amb Espanya per xarxa viària i ferroviària, amb trens d’alta velocitat, i gràcies al nou aeroport Lleida-Alguaire també està connectada amb diverses ciutats europees. Quant a la mobilitat interna, la ciutat disposa d’una xarxa municipal d’autobusos que connecten tots els campus universitaris, carril bici i servei de taxi, a més del transport públic extraurbà que gestiona l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida.

Lleida es troba en un important nus de comunicacions que enllacen Espanya amb la resta d'Europa i el Mediterrani. Aquest caràcter de cruïlla de camins s'ha vist reforçat amb l'arribada de la línia ferroviària d'alta velocidad que connecta Madrid amb Barcelona, que arribarà fins a la frontera hispano-francesa. La ciutat també està comunicada amb Barcelona per autopista i autovia.

En funció de l'aeroport elegit com a porta d'entrada a Catalunya, la millor forma d'arribar serà:

  • Des del de Lleida (Lleida-Alguaire), amb transport públic.
  • Des del de Barcelona - El Prat, fins a l'estació de ferrocarril de Sants en tren i des d'allí, a Lleida, també en tren. També hi ha una línia d'autobusos que viatja a Lleida dos cops al dia directament des de l'aeroport, i una altra des de l'Estació de Nord.
  • Des del de  Reus, en tren.
  • Des del de Girona - Costa Brava, en autobús (EixBus), des de l'estació d'autobusos de Girona, o en tren.
  • Des de l'aeroport de Madrid-Barajas, en tren des de l'estació d'Atocha.

   Darrera modificació: