Projecte DIGCOMPEDU

 Descarregar pdf

El projecte DIGCOMPEDU sobre competències digitals en el professorat universitari, desenvolupat per les sectorials de TICDocència de CRUE, mitjançant els seus grups de treball de Formació Online i Tecnologies Educatives (FOLTE) i Docència online, va ser presentat el passat dilluns dia 22 de març (veure presentació).

Estableix tres objectius principals:

  1. Valorar les competències digitals del professorat universitari.
  2. Ordenar les necessitats de formació en aquestes competències.
  3. Desenvolupar elements formatius (online) de manera cooperativa.

Per conèixer l’estat de les competències digitals en el professorat s’ha preparat un qüestionari usant el marc DIGCOMPEDU i el marc Open Education dissenyats pel Centre de Recerca JRC de la Comissió Europea. Els marcs de competències digitals del JRC són la referència actualment a Europa i fora d'Europa. El projecte s'ha beneficiat de la col·laboració directa dels investigadors del JRC que han donat una garantia de qualitat i que es prolongarà amb la seva col·laboració per a l'anàlisi de les dades que s'obtingui de les enquestes.

Perquè els resultats de l'estudi siguin representatius, s’ha planificat un mostreig, amb mostres de les gairebé 60 universitats que participen en l'estudi, estratificat per branques de coneixement, categoria docent i gènere. Els participants s'han triat de manera aleatòria. Es garanteix l'anonimat de la seva participació i la confidencialitat de les seves respostes.

El qüestionari està dissenyat perquè es faci una autoreflexió sobre les competències digitals pròpies. Per això, un cop contestat, s’obté un informe personalitzat, amb suggeriments de millora en cada un dels aspectes que es valoren en les preguntes.

Els resultats d'aquest estudi s'utilitzaran per desenvolupar elements formatius que permetin la millora de les competències digitals.

Un cop finalitzat el període de recollida de les respostes corresponents al professorat triat aleatòriament, s’obrirà el qüestionari per a que qualsevol membre del PDI pugui realitzar aquest exercici d’autoreflexió.

 

Presentació de l'informe: «Competencias digitales del profesorado universitario en España»

   Darrera modificació: