Organització i Processos

Universitat de Lleida

 

Funcions

La Universitat de Lleida ha optat com a model d'organització la gestió per processos. Les funcions de  la unitat d'Organització i Processos impliquen:
 • Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.
 • Desenvolupar les fitxes de procés.
 • Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.
 • Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.
 • Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.
 • Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’eficiència de l’organització.
 • Consolidar la informació dels resultats dels indicadors de rendiment establerts.
 • Impartir formació en gestió per processos.
 • Col·laborar en les accions adreçades a la implantació de l’administració electrònica a la UdL.
 • Coordinar juntament amb l’Oficina de Qualitat, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a la UdL.
 • Participar en el disseny i anàlisi de les aplicacions informàtiques que siguin necessàries per implantar la gestió per processos.
 • Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.

 

 

   Darrera modificació:

Organització i Processos

Carme Alonso Grañó
Tècnica d'organització i processos
carmen.alonso@udl.cat

M. José Monné Florensa
Secretària de Sindicatura i d'organització
mjose.monne@udl.cat

Despatx 0.06 
uop@gerencia.udl.cat
Tel. +34 973 702347

M. Creu Otín Anzano
Gestora de l'administracio electrònica
maricreu.otin@udl.cat 

Despatx 3.56 
ercd@udl.cat
Tel. +34 973 702347

 

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida