Unitat d'Organització i Processos

 Descarregar Pdf

Presentació

 

• Qui som

 
La Unitat d'Organització i Processos es va crear com a una Unitat adscrita a la Gerència en la darrera modificació de la relació de llocs de treball ( DOGC núm. 5392, de 3 de juny de 2009) .
 

• Funcions

La Universitat de Lleida ha optat com a model de gestió de la pròpia institució per la gestió per processos. En aquests sentit les funcions del personal que integra aquesta unitat passen per :
 
- Desenvolupar i mantenir el model de processos.
 
- Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.
 
- Desenvolupar les fitxes de procés.
 
- Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.
 
- Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.
 
- Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.
 
- Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora del’eficiència de l’organització.
- Consolidar la informació dels resultats dels indicadors de rendiment establerts.
 
- Impartir formació en gestió per processos.
 
- Col·laborar en les accions adreçades a la implantació de l’administració electrònica a la UdL.
 
- Coordinar  juntament amb l’Oficina de Qualitat, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a la UdL.
 
- Participar en el disseny i anàlisi de les aplicacions informàtiques que siguin necessàries per implantar la gestió per processos.
 
- Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència. 

  
 

• Contacta

   Unitat d'Organització i Processos          +34 973 70 21 10
 • Edifici del Rectorat
  Pl. de Víctor Siurana, 1
   E-25003 Lleida
 
Carme Alonso Grañó
Tècnica d'organització i processos

 • Edifici del Rectorat
  Pl. de Víctor Siurana, 1
  E-25003 Lleida
M. José Monné Florensa
Secretària de la Sindicatura i d'Organització

 • Edifici del Rectorat
  Pl. de Víctor Siurana, 1
  E-25003 Lleida

 


   Darrera modificació: