Organització i Processos

Carme Alonso Grañó
Tècnica d'Organització i processos

carmen.alonso@udl.cat
Tel. +34 973 702375

Despatx 3.56 
organitzacio@udl.cat

 

M. José Monné Florensa
Secretària de Sindicatura i d'Organització 

mjose.monne@udl.cat
Tel. +34 973 702110

Despatx 0.06 
organitzacio@udl.cat

 

Iolanda Alsina Gracia
Cap de Negociat de suport funcional al programari acadèmic
yolanda.alsina@udl.cat

Despatx 0.06 
organitzacio.uxxi@udl.cat
Tel. +34 973 702069

 

Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)

M. Creu Otín Anzano
Gestora de l'Administració electrònica 
maricreu.otin@udl.cat

Despatx 3.51
ercd@udl.cat
Tel. +34 973 702347 

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Campus Universitari Igualada-UdL
Av. del Pla de la Massa, 8
08700 Igualada

Tel. +34 93 803530