Unitat d'Organització i Processos

 Descarregar Pdf

• Funcions


La Universitat de Lleida ha optat com a model de gestió de la pròpia institució per la gestió per processos.

En aquests sentit les funcions principals d'aquesta unitat són:
 
- Desenvolupar i mantenir el model de processos.
 
- Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.
 
- Desenvolupar les fitxes de procés.
 
- Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.
 
- Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.
 
- Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.
 
- Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora del’eficiència de l’organització.
- Consolidar la informació dels resultats dels indicadors de rendiment establerts.
 
- Impartir formació en gestió per processos.
 
- Col·laborar en les accions adreçades a la implantació de l’administració electrònica a la UdL.
 
- Coordinar  juntament amb l’Oficina de Qualitat, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a la UdL.
 
- Participar en el disseny i anàlisi de les aplicacions informàtiques que siguin necessàries per implantar la gestió per processos.
 
- Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.
   Darrera modificació: