Que és la gestió per processos

 Descarregar Pdf

La gestió per processos veu la UdL com un únic conjunt de processos corresponent al conjunt d'activitats que les persones fan en el seu dia a dia. Aquest conjunt de processos es relacionen entre ells a nivell intern i extern envers els diferents grups d'interès que tenen a veure amb la nostra universitat (Societat, Generalitat, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Estudiantat,  Persones, Proveïdors, Empreses Col·laboradores).

El fet de percebre la UdL com un conjunt de processos és una manera transversal i complementària de veure allò que les persones fan i les relacions existents entre allò que es fa. De fet, existeix una relació directa entre els processos i l'organigrama i la RLT (Relació de Llocs de Treball). La relació entre processos i persones s'estructura mitjançant una taula que permet que les persones puguin veure a quins processos pertany el seu lloc de treball i com es relaciona i afecta als treballs (processos) realitzats per altres persones, tant a nivell intern com extern.

La gestió per processos ens dóna la base per a comprendre el conjunt d'activitats realitzades a la UdL, facilitant el desenvolupament d'un sistema de gestió que contribueixi a assolir la línia estratègica esmentada al començament, facilitant la comunicació fluïda, la definició formal dels procediments i la cultura de la qualitat.

La UdL compta, doncs, amb una bona eina per a respondre com a administració pública amb responsabitat als reptes que avui en dia se'ns presenten.

 

   Darrera modificació: