Àrea de Rectorat

 Descarregar Pdf

L'Àrea de Rectorat dóna suport al rector en les activitats i relacions institucionals; dirigeix, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions de la Universitat, i participa en l'establiment de les polítiques institucionals necessàries, així com en el disseny, implantació i seguiment dels instruments adequats per al seu desenvolupament.

L'Àrea de Rectorat actua d'àrea de gestió que dirigeix i coordina l'Àrea de Comunicació i Reacions Institucionals.