Comissió de Medi Ambient

 Descarregar Pdf


presentacio

 

Presentació

El portal de Medi Ambient de la UdL és fruit de la consciència creixent cap al nostre entorn. La Universitat com a centre formador d’estudis superiors ha de prendre part de la lluita contra el Canvi Climàtic, el malbaratament de recursos naturals i energètics...[+]

 

 

actuacions 

Actuacions: Notícies i Actualitat

El medi ambient és responsabilitat de tots/es, la suma d’esforços és el que més preval.
Els membres de la comunitat i determinats serveis són els actors principals per assolir els objectius mediambientals de la Universitat. [+]

 

 

comissi

  La Comissió de Medi Ambient

El Comitè de Medi Ambient està integrat per membres acadèmics o investigadors que, col·lectivament, disposen de coneixements i d’experiència en temes relacionats amb el medi ambient. [+]

 

 

 

Mobilitat

 Mobilitat

La Universitat de Lleida compta amb 8.500 estudiants i 1.500 treballadors/és (PAS i PdI) que es desplacin diàriament per anar a estudiar o treballar des del seu lloc de residència habitual als respectius campus. Això genera uns importants moviments pendulars en una ciutat que no supera els 140.000 habitants. El pes de la comunitat universitària és de rellevància en una ciutat intermèdia com és la de Lleida. [+]

 

residus

 Residus

La majoria de les pràctiques experimentals generen residus que s’han de gestionar. Un dels objectius de la Comissió és donar les eines per manipular, emmagatzemar i donar una sortida als residus d’una manera segura amb l’entorn. [+]

 

 

energia

 Energia

L'energia és un bé escàs. L'OficinaTècnica d'Infraestructures de la UdL és el servei encarregat de vetllar per un consum responsable. Per a tal finalitat dur a terme accions encaminades a l'eficiència energètica [+]

 

 

 

 Bones pràctiques

Guia de bones pràctiques ambientals per grans àmbits. [+]

 

 

 

 

 Serveis

Enllaços d'interès. [+]

 

 

 

   Darrera modificació: