Programa d'accions per a l’impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL

 Descarregar Pdf
L’Estratègia Docent i de Formació de la UdL 2014-2018, aprovada pel Consell de Govern de febrer de 2014, estableix tot un seguit d’accions per enfortir el prestigi i la qualitat de la docència de la Universitat de Lleida. Entre aquestes mesures es troba el present Programa d’Accions per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis Oficials.
cappont

L’objectiu d’aquest programa és fomentar que els diferents centres de la Universitat de Lleida posin en marxa accions adreçades a enfortir el prestigi dels seus estudis oficials de grau i de màster dins del món universitari nacional i internacional, i en el si de la societat del nostre entorn. Aquestes accions han de tenir capacitat de canvi estructural (no poden ser accions puntuals i de poc abast, ni centrar-se en una única assignatura), i poden enfocar-se tant a aspectes interns com externs.

En aquest sentit, aquesta aposta ha de suposar igualment un compromís ferm dels centres. Per això, entre altres qüestions, aquest programa es planteja des del cofinançament, és a dir, la Universitat de Lleida finançarà les tres quartes parts de les propostes que es seleccionin en la convocatòria i el centre la quarta part restant.

   Darrera modificació: