Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor: Programa Tallers

 Descarregar pdf
Els tallers són activitats formatives que s'ofereixen a l'estudiantat com un recurs a partir del qual poden tenir l'oportunitat d'aprofundir en temàtiques importants per la seva formació, que no s'aborden en els diferents graus. L'objectiu d'aquests tallers és facilitar a l'estudiant els instruments bàsics que li puguin servir per a desenvolupar les competències transversals genèriques al llarg de la seva carrera universitària així com altres que tinguin un desenvolupament específic en el posterior exercici de la seva professió.
 
Cada any, al llarg del curs acadèmic, s’ofereixen alguns tallers de formació de temàtica bàsica, a demanda dels propis estudiants o per iniciativa dels tutors o coordinadors dels centres.  Aquests tallers, per tant, poden oferir-se per una titulació o per les titulacions d’una facultat. Alguns poden obrir-se a tot l'estudiantat de la UdL.
 
   Darrera modificació: