Comissió d'Afers Estudiantils

 Descarregar Pdf

 

La Comissió d'Afers Estudiantils (CAE) és una Comissió delegada del Consell de Govern (Art. 10 del Reglament del Consell de Govern) que té atribuïdes les competències sobre temes de l'estudiantat.

 

Membres que formen part de la CAE

Presidenta: vicerectora d'Estudiants
Sra. Maria Nieves Vila Rubio

Secretari: vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sr. Joan Biscarri Gassió

Representants del personal acadèmic
Sr. Jesús Avilla Hernández, vicerector de Campus.
Sra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. M. Dolores González Martínez , Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Joan Blanco Blanco, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Representants de l’estudiantat :
Sra. Alba Maria Rivera Gallús
Sra. Noret Ballarín Cunillera
Sr. Adrià Codina Ferrer

Representant del PAS
Sra. Mónica Giron Farré, Oficina de Qualitat

 

 

 

                                             
Accés a l'espai privat de treball de la CAE al Campus Virtual de la UdL (Sakai) (Només membres autoritzats)   Darrera modificació: