Consells de l'Estudiantat

 Descarregar Pdf

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida 

 

    Àmbit: social i cultural 
     Activitat: apropar el Consell i els seus òrgans a l'estudiantat i fomentar la participació 
          - Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals 
          - Impulsar iniciatives per a la millora de la docència, rendiment acadèmic i augment de la motivació de l'estudiantat 
          - Assegurar el compliment de la normativa vigent pel que fa referència a l'estudiantat 
          - Informar sobre la integració del sistema universitari en l'espai europeu (marc de Bolonya) 
          - Impulsar la UdL cap a una major sensibilització de caràcter mediambiental 
     Adreça: Plaça de Víctor Siurana, núm 1 - 25003 LLEIDA
     Telèfon: 973 702032
     Coordinadors:

Alba Rivera Gallús- FEPTS

Albert Gómez Farré- EPS

Albert Romero Oró- EPS

Josep M. Giménez Sentís- FDET

     Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina web: http://estudiantat.udl.cat/ 

Comunicat del Consell de l'Estudiantat (26-07-2018)

 

Consell de l'Estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 

 

    Àmbit: social i cultural 
     Activitat: Representar a l'estudiantat en els òrgans de govern 
            - Millorar la proposta cultural i acadèmica actual 
            - Participació en els òrgans de govern amb quota de representació 
            - Mediació entre els estudiants i altres col·lectius de la UdL 
            - Millorar aspectes quotidians de la Facultat        
     Adreça: Avda. Alcalde Rovira Roure, 177 - 25198 LLEIDA
     Telèfon: 973 702506
     Coordinador: Francesc Chiquillo Llauradó
     Adreça electrònica: etsea@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina Web: estudiantat.udl.cat/etsea 

 

Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior 

 

    Àmbit: social i cultural 
     Activitats: 
          - Representar els estudiants en els òrgans de govern 
          - Vetllar pels drets i interessos de tots els estudiants 
          - Impulsar iniciatives per a la millora de la docència 
          - Fomentar les activitats culturals 
          - Realització de jornades de formació 
          - Sensibilitzar la Universitat en l'àmbit mediambiental 
     Adreça: C/ Jaume II, 69, despatx 0.06 - 25001 LLEIDA
     Telèfon: 973 702710
     Coordinadors:  Albert Gómez Farré i Francesc X. Majós Palau
     Adreça electrònica: eps@estudiantat.udl.cat 
    Pàgina Web: http://www.consell-eps.udl.cat/   

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 

    Àmbit: social i cultural. 
     Activitat: Promoció d'activitats culturals 
          - Gestió de beques de col·laboració 
          - Protecció del medi ambient 
          - Suport a jornades de formació 
          - Vetllar pels drets i interessos de tots els alumnes 
          - Defensar les propostes i demandes pròpies tant dins com fóra dels òrgans universitaris competens 
     Adreça: Av. de l'Estudi General, 4 - 25001 LLEIDA
     Telèfon: 973 706549
     Coordinadora: Alba Rivera Gallús
     Adreça electrònica: fepts@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina Web: http://cefce.blogspot.com

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina 

 

    Àmbit: social i cultural 
     Activitat: Informar als estudiants sobre els temes que els afecten 
           - Tasques de concienciació dels problemes relacionats amb la carrera i postgrau 
           - Representació dels interessos de l'estudiant en els òrgans de govern de la UdL         
           - Ajudar a l'estudiant en els problemes puntuals que els puguin sorgir 
     Adreça: Avda. de l'alcalde Rovira Roure, 44 - 25198 LLEIDA
     Telèfon: 973 003653
     Coordinadora:  Alba María Ávila Cortés
     Adreça electrònica: medicina@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina Web: 
         

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

    Àmbit: Social i cultural 
     Activitat: Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals 
               -   Representar a l'estudiantat en els òrgans de govern 
               -   Millorar aspectes quotidians de la Facultat 
     Adreça: C/ Jaume II, núm 71- Aulari- Campus de Cappont -  LLEIDA
     Telèfon: 973 703367
     Coordinador: Josep M. Giménez Sentís
     Adreça electrònica: fde@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina Web: http://estudiantat.udl.cat/fde 

 

Consell de l'Estudiantat de  la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

 http://estudiantat.udl.es/infermeria/principal.htm

    Àmbit: 
     Activitat: 
     Adreça: Avda Alcalde Rovira Roure, núm 44 - 25198 LLEIDA
     Telèfon: 973 702277
     Coordinadors: Laia Esqué Vidal (Infermeria) i Genís Morera (Fisioteràpia)
     Adreça electrònica: infermeria@estudiantat.udl.cat   
     Pàgina Web: http://estudiantat.udl.es/infermeria/principal.htm 

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres 

 

    Àmbit: 
     Activitat: 
     Adreça: Plaça de Víctor Siurana, núm 1 - 25003 LLEIDA
     Telèfon: 973 703138
     Coordinador: Pol López
     Adreça electrònica: lletres@estudiantat.udl.cat 
     Pàgina Web: 

 

 

 

 

   Darrera modificació: