I Convocatòria de presentació de propostes d'activitats per al Campus Jove Itinera de la Universitat de Lleida 2018

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida va aprovar al febrer de 2016 la seva Estratègia de promoció de la UdL i de captació i fidelització d’estudiants 2016-2019, la qual inclou, en el marc de la seva política de captació de talent, accions adreçades als futurs estudiants, alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius, dins del Programa Camí a la UdL. El Vicerectorat d’Estudiants, mitjançant la unitat d’Informació i Orientació Universitària (SIOU), així com l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Lleida, organitza, al llarg del curs, moltes d’aquests activitats, a les quals volem incorporar aquesta nova acció.

Dins del programa d’activitats de transició de la secundària a la universitat que la UdL posa en marxa cada curs, l’ICE de la UdL organitza el Projecte Itinera, que estableix col·laboracions entre professorat universitari i professorat de batxillerat per tal de realitzar tutories conjuntes a estudiants de 1er i 2n de batxillerat que han d’elaborar els seus treballs de recerca. I una part de l'acció del Campus Jove Itinera pretén contribuir al Projecte oferint noves oportunitats a alumnes i professorat en l’àmbit dels treballs de recerca, però no únicament, ja que també planteja altres activitats formatives per a altres grups d’estudiants.

Aquesta convocatòria vol recollir propostes de cursos i tallers de recerca per a futurs estudiants a realitzar durant l’estiu de 2018. Per tal d’incentivar la participació del personal docent i investigador de la UdL en aquesta primera convocatòria del Campus Jove Itinera, s’ofereix al PDI la possibilitat d’integrar-se en la present convocatòria. Els destinataris dels cursos i tallers són els estudiants de 3r i 4t d’ESO, de 1er i 2n de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior. 

Poden optar a la convocatòria el PDI i el PAS de la Universitat de Lleida. Així mateix, es facilita la possibilitat que el professorat de secundària i també institucions o entitats alienes ofereixin activitats dins del marc del Campus Jove Itinera de la UdL, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria i estiguin coordinades per PDI de la Universitat de Lleida.

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels previstos a  l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica fins al 6 d’abril de 2018.

Documents d'interès:

Convocatòria

Sol·licitud

Resolució selecció propostes 2018

 

 

 

   Darrera modificació: