II Convocatòria per al PDI avaluador dels Premis de la UdL a treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat i CFGS 2017-2018

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida, en el marc de la seva política de captació de talent entre l’estudiantat de secundària i amb l’objectiu de fomentar la vocació per la recerca i l’aproximació als estudis superiors, ha convocat la XV edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior per al curs 2017-2018. El Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida és l’òrgan encarregat de la seva organització amb el suport de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, i amb el patrocini del Consell Social de la UdL.

Per tal d’incentivar i regular la participació del personal docent i investigador (PDI) universitari en la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca, es fa la present convocatòria per tal de formar part del conjunt de PDI que avaluarà, en sistema de doble correcció, els treballs dels diferents àmbits de coneixement que l’estudiantat hagi presentat a la Convocatòria dels Premis a Treballs de Recerca de la UdL.

El PDI de la UdL interessat pot enviar la sol·licitud al correu electrònic: info@udl.cat fins el 28 de març de 2018. Caldrà especificar en l'assumpte del correu electrònic: "Sol·licitud PDI avaluador PTR 2018"  i adjuntar el document de sol·licitud.

Convocatòria

Sol·licitud

   Darrera modificació: