I Convocatòria per al PDI avaluador dels Premis de la UdL a treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat i CFGS. 2016-2017

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida, en el marc de la seva política de captació de talent entre l’estudiantat de secundària i amb l’objectiu de fomentar la vocació per la recerca i l’aproximació als estudis superiors, ha convocat la XIV edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior per al curs 2016-2017. El Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida és l’òrgan encarregat de la seva organització amb el suport del Servei d’Informació i Atenció Universitària, i amb el patrocini del Consell Social de la UdL.

Per tal d’incentivar i regular la participació del personal docent i investigador (PDI) universitari en la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca, es fa la present convocatòria per tal de formar part del conjunt de PDI que avaluarà, en sistema de doble correcció, els treballs dels diferents àmbits de coneixement que l’estudiantat hagi presentat a la Convocatòria dels Premis a Treballs de Recerca de la UdL.

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de març de 2017.

Convocatòria

Sol·licitud

   Darrera modificació: