Comissions

 Descarregar Pdf

1. Comissió de Personal Acadèmic (Art. 134 Estatuts UdL)
2. Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació acadèmic del Professorat


 

Comissió de Personal Acadèmic (Art. 134 Estatuts UdL)

 

President/a:
Dr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic

Secretàri/a:
Sra. Cristina Airós Farran

Fins a 9 representants del Personal Acadèmic:
Dra. M. Dolors Toldrà Roca
Dra. Rosa M. Soler Tatché
Dr. Antonio J. Ramos Girona
Dra. Montserrat Casanovas Català
Dra. Maria José Vilalta Escobar
Dr. Miguel A. Escobar Bravo
Dra. Mercè Sala Ríos
Dra. Rosa Maria Gil Iranzo
Dr. Jerôme Barrau

2 representants de l'Estudiantat:
Sr. Gemma Espigares Tribó
Sr. Víctor Sabaté Vidal

1 representant del PAS:
Sr. Josep Maria Romero Gómez

1 representant de la JPA:
 Dr. Luis Miguel Pla Aragonés

1 representant del Comitè d'Empresa:
Dr. Ignacio López Lorenzo

1 representant del Personal Acadèmic en Formació:

Dra. Laura Salamero Teixidó


 

 

Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació Acadèmic del Professorat

President/a:
Dr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic
Secretari/a:
Dra. Mariona Farré Perdiguer, adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic
Vocals:
Dr. Francisco García Pascual, vicerector de Docència
Dr. Jaume Puy LLorens, vicerector de Recerca
Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Dr. Enric Herrero Perpiñán, coordinador del Campus Iberus a la Univerisitat de Lleida

2 representants dels Caps d'Estudis:
Dra. Maria Teresa Torner Benet
Dr. Gabriel Pérez Luque

5 representants dels directors de Departaments:
Dr. Eduard Cristobal Franci
Dr. Enric Llurda Giménez
Dr. Joaquín Ros Salvador
Dra. Maria Carmen Jové Deltell
Dr. Jaume Arnó Satorra
 

1 representant de l'Estudiantat:
Sr. Gemma Espigares Tribó

1 representant de la JPA i del CE:
Dra. Rosa Maria Gil Iranzo

1 representant del PAS:
Sra. Montserrat Comella Roigé


 

 


 

 


   Darrera modificació: