Comissions

 Descarregar pdf

1. Comissió de Personal Acadèmic (Art. 134 Estatuts UdL)
2. Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació acadèmic del Professorat


 

Comissió de Personal Acadèmic (Art. 134 Estatuts UdL)

 

President/a:
Sr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic

Secretàri/a:
Sra. Cristina Airós Farran

Fins a 9 representants del Personal Acadèmic:
Sr. José A. Martínez Casasnovas
Sr. Joan Busqueta Riu
Sra. Montserrat Casanovas Català
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea
Sra. Mercè Sala Ríos
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
Sr. Jerôme Barrau

2 representants de l'Estudiantat:
Sra. Célia Fita Romero
Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez

1 representant del PAS:
Sra. Teresa Parache Maurin

1 representant de la JPA:
 
Sr. Carlos José Ansótegui Gil

1 representant del Comitè d'Empresa:
Sr. Daniel Chemisana Villegas

1 representant del Personal Acadèmic en Formació:

Sra. Laura Salamero Teixidó


 

 

Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació Acadèmic del Professorat

President/a:
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Secretari/a:
Sra. Mariona Farré Perdiguer, Adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic
Vocals:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy LLorens, Vicerector de Recerca
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sr. Albert Sorribas Tello, Vicerector de Política Científica i Tecnològica

2 representants dels Caps d'Estudis:
Sra. Maite Grau Montaña
Sra. Montserrat Gea Sánchez

5 representants dels directors de Departaments:
Sr. Eduard Cristobal Franci
Sr. Enric Llurda Giménez
Sr. Xavier Gómez Arbonés
Sra. Maria Carmen Jové Deltell
Sra. Yolanda Soria Villalonga
 

1 representant de l'Estudiantat:
Sr. Roger Joan Palacín Chauri

1 representant de la JPA i del CE:
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo

1 representant del PAS:
Sra. Montserrat Comella Roigé






 

 


 

 


   Darrera modificació: