Dr.Albert Sorribas Tello

Vicerector de Política Científica i Tecnològica

ORCID Id: 0000-0002-7407-4075

Research-ID: A-2181-2009

  Informació sobre l'activitat del vicerector de Política Científica i Tecnològica

Aqui trobareu les activitats destacades i els actes on ha participat el vicerector, amb enllaços a informacions relacionades. Aquesta plana s'ha iniciat el maig de 2017 amb la voluntat d'informar sobre l'agenda del vicerectorat de Política Científica i Tecnològica.

2017