Informació sobre l'activitat del vicerector de Política Científica i Tecnològica

Aqui trobareu les activitats destacades i els actes on ha participat el vicerector, amb enllaços a informacions relacionades. Aquesta plana s'ha iniciat el maig de 2017 amb la voluntat d'informar sobre l'agenda del vicerectorat de Política Científica i Tecnològica.