HORIZON 2020

 Descarregar Pdf
HORIZON 2020 és el nou programa marc per la recerca i la innovació pel període 2014-2020 i s'estructura en tres grans blocs:
 
horizon


 
Ciència d'excel·lència: L’objectiu és augmentar el nivell d’excel·lència de la base científica a Europa i assegurar un flux estable de recerca de categoria mundial amb l’objectiu d’assegurar la competitivitat europea  a llarg termini. Es dona suport a les millors idees, desenvolupament al talent dins d’Europa i oferint als investigadors l’accés a infraestructures de recerca prioritàries i aconseguint que Europa resulti atractiva per als millors investigadors del món. Podeu consultar els esborranys dels programes de treball que actualment estan disponibles:

Lideratge Industrial: L’objectiu és fer d’Europa un lloc més atractiu per a la inversió en recerca e innovació, fomentant les activitats en les que siguin les empreses les que determinin l’agenda. Proporcionant una inversió important en tecnologies industrials clau, es maximitzarà el potencial creixement de les empreses europees facilitant nivells adequats de finançament i es donarà suport a les PIME innovadores a convertir-se en empreses líders en el món. Podeu consultar els esborranys dels programes de treball que actualment estan disponibles:
Reptes Socials: Aquí és on es reflecteixen les prioritats polítiques de l'estratègia Europa 2020 i s'aborden les grans preocupacions dels ciutadans de l'Europa i altres llocs. S'agruparan recursos i coneixements de dicersos àmbits, tecnologies i disciplines, incloses les ciències socials i les humanitats. S'inclouran activitats des de la recerca al mercat, amb especial importància les activitats relacionades amb la innovació, com proves pilot, demostracions, banc de proves i suport a la contractació pública. Podeu consultar els esborranys dels programes de treball que actualment estan disponibles:
 

També teniu a la vostra disposició la Guia ràpida Horizon 2020 elaborada pel CDTI. Resum de continguts i forma de participació en el Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE.

 

 

   Darrera modificació: