La recerca a la UdL: Objectius i iniciatives institucionals

La UdL vol assolir una posició de lideratge en la capacitat d’intervenir en grans reptes socials i científics, a fi de contribuir a la presa de decisions que han de permetre l’avenç de la nostra societat i la transferència de coneixement per millorar l’activitat econòmica tenint cura d´un ús responsable dels recursos.

  Pla de Recerca 2014-2018

El Pla de Recerca defineix l'estratègia de la UdL pel periode 2014-2018 i les accions que cal desenvolupar per assolir els objectius institucionals.

El Pla de Recerca és un compromís per a tota la UdL amb l’objectiu comú d’esdevenir una universitat on la recerca sigui la base fonamental per oferir una docència de qualitat que permeti preparar professionals responsables i socialment compromesos.

  La recerca a la UdL: Excel·lència, exigència, compromis.

Chemware

  Grups de recerca

ELs grups de recerca de la UdL són la base per a construir una xarxa de recerca que faci realitat els reptes identificats en el Pla de Recerca de la Universitat de Lleida. Els diferents grups formen associacions i cooperen per tal de desenvolupar projectes i enfortir el paper de la Universitat deLleida en el conjunt del sistemas de recerca.

  Els centres de recerca

Els centres de recerca incorporen els grups més competitius en cada àmbit i defineixen les principals lines estratègiques de recerca. Els centres permeten desenvolupar les col·laboracions necessaries per tal d'assolir una massa crítica que permeti abordar projectes de gran abast. Da'ltra banda, representen estructures bàsiques de la universitat per tal d'abordar els grans reptes institucionals i en especial aconseguir participar en projectes multidiciplinars i internacionals.

  Càtedres Universitat Empresa

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions.

  Campus d'Excel·lència Internacional IBERUS

El CEI IBERUS representa la projecció de la nostra universitat en tota la vall de l'Ebre i una aposta per a la seva internacionalització. IBERUS és un consorci conjunt amb les universitats de Saragossa, La Rioja i la Pública de Navarra.

  Recerca i Innovació

La recerca és el primer pas per tal de poder desenvolupar projectes d'innovació amb el teixit empresarial. La UdL està fortament compromesa en aconseguir una transferència de coneixement efectiva que permeti transformar les activitats econòmiques del territori. La UdL participa i lidera diferents iniciatives que posen en estreta col·laboració a la universitat i a les empreses.

  Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida ofereix unes instal·lacions i un entorn òptim per a dur a terme projectes col·laboratius entre empresa i universitat i per a posar en marxa noves iniciatives empresarials. Amb més de 10.000 m2 d'espais de treball, compta actualment amb més de 60 empreses i 800 treballadors.