Pla de Recerca 2014-2018

El model de recerca de la UdL

El Pla de Recerca de la UdL aposta per un model en xarxa on els diferents grups, departaments, centres i instituts col·laborin en desenvolupar solucions a grans reptes socials i científics. Així, el Pla de Recerca proposa un model de recerca que es fonamenta en els següents punts:

  • Identificar reptes transversals que requereixin l’expertesa en diferents àmbits i que puguin acabar en actuacions socialment rellevants.
  • Cercar la innovació en la força de la interacció entre àmbits del coneixement.
  • Apostar per la creativitat, començant per l’etapa de formació dels estudiants i acabant pels projectes de recerca.
  • Identificar quins investigadors/es poden jugar un paper de lideratge.
  • Incentivar les col·laboracions internacionals.
  • Afavorir un procés de fusió de grups de recerca per assolir una dimensió crítica suficient per desenvolupar projectes rellevants.
  • Afavorir la incorporació de nous investigadors/es i grups aprofitant els diferents programes nacionals i internacionals.
  • Integrar recerca i docència en un model propi de la UdL, per tal de formar futurs professionals capaços de jugar un paper rellevant en la generació de coneixement.
  • Intensificar la connexió amb el sector productiu.
  • Compromís amb la institució.

El Pla de Recerca és un compromís per a tota la UdL amb l’objectiu comú d’esdevenir una universitat on la recerca sigui la base fonamental per oferir una docència de qualitat que permeti preparar professionals responsables i socialment compromesos.

Document del Pla

Pots consultar el document del Pla de Recerca on es concreta l'anàlisi que la UdL fa de la seva situació en el context de la recerca de Catalunya i es descriuen les accions necessàries per assolir els objectius del pla.