Ajudes a projectes finançades per entitats privades

Convocatòries obertes per a projectes que financien entitats privades. En cada convocatòria podeu consultar les bases i la documentació corresponent seleccionant l'enllaç.

  Entitats privades que financien projectes

Aquestes entitats promouen convocatòries per a projectes de recerca al llarg de l'any. Podeu consultar les seves pàgines web per tal de conèixer la seva política i els projectes finançats.