Oficina de suport a l'R+D+I

L'Oficina de Suport a l'R+D+I és un servei de la Universitat de Lleida que té entre els seus principals objectius:

  • Potenciar les activitats de recerca i serveis a les empreses.
  • Respondre a les necessitats dels investigadors.
  • Respondre a les necessitats de les institucions públiques i privades integrades en el sistema de recerca i innovació.

  Butlletí de Recerca i Valorització

El Butlletí de Recerca i Valorització pretén mantenir informada a tota la comunitat universitària i a les empreses del nostre entorn de les noves convocatòries de recerca, jornades, i d'altres informacions d'interès, així com de l'accés a finançament per a empreses que vulguin innovar.

  Butlletí de Subvencions

El Butlletí de Subvencions és un servei on rebreu al vostre correu electrònic tota la informàció referida a ajuts, subvencions, beques i premis que siguin susceptibles de ser aprofitades pels vostres interessos personals i/o professionals, segons els criteris manifestats en el formulari d'inscripció al servei. Aquest servei disposa d'un espai privat des d'on podreu gestionar tota la informació relacionada amb el butlletí.

  Butlletí infoEmprèn

L'infoEmprèn, Butlletí per a Emprenedors/es, pretén incentivar l'aflorament d'idees de negoci i facilitar eines de suport als emprenedors durant tot el procés de creació i consolidació dels seus projectes empresarials.