Àmbits d'especialització

Liderem el desenvolupament de noves solucions per a grans reptes socials i científics

Liderar, innovar, transformar, col·laborar, cercar, inventar, transferir, emprendre, pensar,
formar, crear, descobrir, observar, experimentar, comprendre, difondre, discutir

  Pla de Recerca 2014-2018

El Pla de Recerca defineix l'estratègia de la UdL pel periode 2014-2018 i les accions que cal desenvolupar per assolir els objectius institucionals.

El Pla de Recerca és un compromís per a tota la UdL amb l’objectiu comú d’esdevenir una universitat on la recerca sigui la base fonamental per oferir una docència de qualitat que permeti preparar professionals responsables i socialment compromesos.