Àmbit Agroalimentari

  [Centres de recerca i transferència]

[Agrotecnio]

Centre de Recerca en Agrotecnologia (CERCA)

Agrotecnio aims to become a reference in Europe addressing all the key elements of the food production chain in an integrated way focusing on target crops and animals of commercial importance, rather than model systems. This later aspect sets our centre apart from other centers which focus on fundamental science and/or model plant and animal systems. As a result we should be able to address fundamental and important questions in the crop/animal of interest and results from our research will be directly and immediately applicable to our target organism.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic és el punt de trobada de les empreses amb la universitat, facilitant també la posada en marxa de noves iniciatives empresarials.

CTFC

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida) va néixer l’any 1996 en forma de consorci participat pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,  i la Generalitat de Catalunya. L’activitat del CTFC no es restringeix únicament a la recerca competitiva, sinó que la transferència de tecnologia i del coneixement i la formació, que representen un important volum de la seva activitat, valoritzen els seus resultats. La transferència de tecnologia en forma de convenis amb el teixit privat i les administracions públiques es complementa amb l’organització de seminaris pel gran públic i agents del sector (gestors, propietaris, tècnics, administració i científics, etc.) a nivell nacional i internacional, contribuint a la transferència d’aquest coneixement i a la generació de debat.

  Centres docents

  [Iniciatives estratègiques]

  COTPA

Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària

La UdL lidera, juntament amb la UPC, la proposta de comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA). Aquesta comunitat vol esdevenir una iniciativa d'innovació que lideri la transferència de tecnologia al sector productiu i industrial agroalimentari. Aquesta comunitat s'ha presentat a la convocatòria 2016 d'ACCIÓ per a comunitats RIS3CAT.

  Agritech BIG DATA

Les tècniques BIG DATA al servei de la producció agroalimentària: reptes i oportunitats

Agritech BIG DATA és una iniciativa de la UdL en col·laboració amb EURECAT amb l'objectiu de posar en valor la importància de l'anàlisi de dades massives en la presa de decisions en l'àmbit de la producció agroalimentària.

ERIM Data Science
ERIM Food as a first step to health
ERIM Bioeconomy

  Catedra Agrobank

Calidad e Innovación en el sector agroalimentario

La Cátedra pretende poner al servicio del sector agroalimentario español el potencial de transmisión de conocimiento que tienen las universidades y los centros de investigación, para que mediante esta estrecha conexión, promovida por la Cátedra, se pueda avanzar en la senda de la Calidad y la Innovación como ejes primordiales para la modernización y mejora de la competitividad del sector.

  Plan de Acción “Agroalimentación y Nutrición” del Campus IBERUS

Este Plan de Acción persigue mejorar la innovación en el sector agroalimentario y de la nutrición, incrementando su competitividad y sostenibilidad. Para ello, las actuaciones definidas deben potenciar el crecimiento económico y el desarrollo territorial del Valle del Ebro.

  Food Nexus

FoodNexus is a European consortium of leading companies, knowledge institutions and organisations, committed to shaping tomorrow’s competitive and innovative food system, while solving major societal challenges. Our goal is to achieve this through strategic collaboration within the whole knowledge triangle. The FoodNexus strategic approach will create more jobs, tackle skills shortages, strengthen the innovative power of European industry, while reaching truly ambitious objectives with respect to sustainability, health, food quality and food security.

  [Oferta tecnològica]

  Planta pilot de tecnologia d'aliments

  Arboretum

Jardí botànic de Lleida

L'Arborètum-Jardí Botànic de Lleida és un espai dedicat a difondre el coneixement sobre el món vegetal i també a sensibilitzar els ciutadans sobre el valor de la biodiversitat i el paper fonamental que juga per a la Humanitat, posant èmfasi en la necessitat de conservació de l’entorn natural davant de les amenaces creixents.

[DBA]

Centre tecnològic de desenvolupaments biotecnològics i agroalimentaris

Posem la nostra experiència en recerca al servei de les empreses per tal d’aconseguir processos on, utilitzant les eines que ofereix la biotecnologia industrial i la química sostenible, es puguin transformar productes de poc valor de les industries agro-alimentàries en productes d’interès industrial mitjançant processos respectuosos amb el medi ambient.

  [Altres entitats i iniciatives]

[CAT_Agritech]

Joint Research Unit (UdL-URV-IRTA)

Fruitcentre (IRTA)

El Fruitcentre és la una infraestructura de l'IRTA, institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ubicada al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.