Àmbit biomèdic

  [Centres de recerca i transferència]

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida [IRBLleida]

L'IRBLleida és un Institut de Recerca de la xarxa CERCA en el que participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLleida està compromés en avançar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), pertanyent a l'Institut Català de la Salut, és el centre de referència de malalts aguts de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran. Exerceix també influència sobre la franja oriental de l'Aragó. La població compresa en aquests territoris assoleix en conjunt la xifra de 450.000 habitants.             

Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada

El centre Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) és una entitat dedicada a la investigació i formació en l’àmbit biomèdic. Impulsat per la Diputació de Lleida, L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Departament de Salut, el CREBA neix com a resposta a la creixent necessitat d’oferir instal·lacions de qualitat per a la recerca i formació biomèdica.

  Centres docents

  [Iniciatives estratègiques]

ERIM Food as a first step to health
ERIM Data Science

  [Oferta tecnològica]

  [Altres entitats i iniciatives]

CIBERES: Centro de Investigación Biomédica en Red (Enfermedades respiratorias)

CIBERES és una xarxa de recerca multidisciplinar que té com a objectiu fonamental combatre les enfermetats respiratòries mitjançant el foment de la recerca d'excel·lència i la seva  translació ràpida i segura a la pràctica clínica.

 

Director i contacte UdL:

Ferran Barbé

CIBERONC: Centro de Investigación Biomédica en Red (Cáncer)

L'àrea temàtica de Càncer (CIBERONC) creada a finals de 2016 està formada per 50 grups de recerca pertanyents a 27 institucions consorciades entre hospitals, universitats i centres de recerca. Aquests grups multidisciplinars treballen conjuntament en sis grans Programes de Recerca: càncer de còlon i tracte digestiu; càncer de mama; càncer de pulmó i vies respiratòries; tumors hematològics; tumors de baixa prevalença; i mecanismes moleculars de la progressió tumoral. La creació d'aquesta àrea representa una gran oportunitat per integrar l'excel·lent investigació bàsica que es realitza actualment a Espanya en la realitat clínica.

Contacto UdL: Dr. Xavier Matias-Guiu

Barcelona Bioinformatics (BIB)

Bioinformatics Barcelona Association (BIB) is a non-profit independent association for the provision of education and training, the promotion of advanced research, the transfer of knowledge and technology, the competitiveness and innovation of the industrial sector, and the offering of greater visibility to the field of Bioinformatics.