Àmbit de Desenvolupament Social i Territorial

  [Centres de recerca i transferència]

  Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) va ser creat l’any 2015 i és un institut de recerca propi de la Universitat de Lleida. La seva missió és impulsar la recerca de les ciències socials i les humanitats per analitzar el desenvolupament dels territoris i les societats que hi viuen. L‘INDEST vol posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades per tal que aquestes en puguin dur a terme una bona planificació i gestió cultural de la seva tasca.

  [Iniciatives estratègiques]

  [Oferta tecnològica]

  [Altres entitats i iniciatives]

Museu de Lleida

El Museu de Lleida és una institució al servei del territori i dels seus habitants, creada mitjançant un conveni signat l’1 d’agost del 1997 en forma de consorci institucional, integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià i el Bisbat de Lleida.