Oferta tecnològica

  Trampolí Tecnològic

El Trampolí Tecnològic és la Unitat de Valorització de la Universitat de Lleida.

És un servei que facilita eines d’assessorament, suport i cerca d’ajut financer per vehicular l'arribada amb èxit al mercat de l'estoc de coneixement i tecnologia acumulat a la universitat, és a dir, per valoritzar i comercialitzar amb èxit el coneixement i la tecnologia generada.

  Càtedres Universitat-Empresa

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords duradors de col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les Empreses o Institucions. Són instruments ideals per:

  • Establir línies de treball conjuntes
  • Assessorament en innovació, desenvolupament i formació
  • Acollir projectes compartits
  • Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinars i integradors
  • Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat
  • Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats

  Activitats de formació

  Formació per a (i amb) l'empresa

Des de la formació dual fins als doctorats industrials, la formació a les empreses i amb les empreses és fonamental per aconseguir una transferència real de coneixements de la universitat al teixit empresarial.

L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

  Entorns de col·laboració Universitat-Empresa

Empreses col·laboradores amb la UdL (en construcció)

  Fundació UdL: una finestra per a les empreses

La Fundació Universitat de Lleida és una organització sense ànim de lucre que, per voluntat de la Universitat, es planteja assolir objectius d’interès general, els beneficiaris dels quals són la comunitat universitària i la societat. Entre els objectius d’interès general de la Fundació hi ha promoure les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació tecnològica, en relació amb les empreses i el desenvolupament de la societat.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic és el punt de trobada de les empreses amb la universitat, facilitant també la posada en marxa de noves iniciatives empresarials.

GlobaLleida

GLOBALleida és un projecte inter-institucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions.

Programa UdL-Impuls Banc de Santander

El programa UdL-Impuls, finançat per Banco de Santander, té com objectiu facilitar la contractació d'investigadors per a treballar eb convenis d'innovació empresarial en col·laboració amb la universitat. Consulta les bases de la convocatòria i el resum dels diferents projectes que han obtingut un contracte en les diferents convocatòries d'aquest programa.

  Informació d'interès per a les empreses del nostre entorn

  Butlletí de Recerca i Valorització

El Butlletí de Recerca i Valorització pretén mantenir informada a tota la comunitat universitària i a les empreses del nostre entorn de les noves convocatòries de recerca, jornades, i d'altres informacions d'interès, així com de l'accés a finançament per a empreses que vulguin innovar.

  Butlletí infoEmprèn

L'infoEmprèn, Butlletí per a Emprenedors/es, pretén incentivar l'aflorament d'idees de negoci i facilitar eines de suport als emprenedors durant tot el procés de creació i consolidació dels seus projectes empresarials.

  Butlletí de Subvencions

El Butlletí de Subvencions és un servei on rebreu al vostre correu electrònic tota la informàció referida a ajuts, subvencions, beques i premis que siguin susceptibles de ser aprofitades pels vostres interessos personals i/o professionals, segons els criteris manifestats en el formulari d'inscripció al servei. Aquest servei disposa d'un espai privat des d'on podreu gestionar tota la informació relacionada amb el butlletí.