ERIM: Espais de Recerca i Innovació Multidisciplinar

Els Espais de Recerca i Innovació Multidisciplinar (ERIM) són propostes col·laboratives entorn de problemes i reptes que requereixen aprotacions de diferents disciplines i on la UdL vol tenir un paper important. Els ERIM recullen inquietuds científiques sobre problems importants per a la nostra societat i per al desenvolupament económic responsable.

ERIM Bioeconomy
ERIM Food as a first step to health
ERIM Social Policies
ERIM Digital Society
ERIM Data Science