ERIM Agro Smart

Intensificació sostenible de la producció agroalimentària

  Iniciatives i projectes destacats

  COTPA

Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària

La UdL lidera, juntament amb la UPC, la proposta de comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA). Aquesta comunitat vol esdevenir una iniciativa d'innovació que lideri la transferència de tecnologia al sector productiu i industrial agroalimentari. Aquesta comunitat s'ha presentat a la convocatòria 2016 d'ACCIÓ per a comunitats RIS3CAT.

  Agritech BIG DATA

Les tècniques BIG DATA al servei de la producció agroalimentària: reptes i oportunitats

Agritech BIG DATA és una iniciativa de la UdL en col·laboració amb EURECAT amb l'objectiu de posar en valor la importància de l'anàlisi de dades massives en la presa de decisions en l'àmbit de la producció agroalimentària.

  UdL GFBI Hub

Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) és un consorci internacional amb participació d’universitats de tot el món. L’objectiu principal del consorci és recopilar dades a nivell mundial sobre biodiversitat i producció de boscos de cara a poder fer estudis globals. La UdL és un membre actiu del consorci, aquesta posarà en marxa un Hub (node) del consorci per constituir-se com a coordinador de la base de dades i dels diferents serveis d’analítica avançada de dades. 

  INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent

El PECT "INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent" és un projecte de transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci. La proposta parteix del fet que la ciutat de Lleida actua com un pol d’atracció d’activitat que és fonamental per a la dinamització econòmica del conjunt de les Terres de Lleida.

  El bosc: Primer recurs de la bioeconomia

L'objectiu d'aquest PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

  Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent

L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.