Desenvolupament i Cooperació

Universitat de Lleida

La unitat de Desenvolupament i Cooperació depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. Va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord. Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat. En els seus Estatuts, la Universitat de Lleida fa seu aquest compromís quan afirma que: "La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l'educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l'enriquiment mutu" (article 6.3)

 

  6a edició Jornades VISIONS DEL MÓN AFRICÀ

Dies 10 i 11 d'abril, Sala de Juntes del 3r pis de Rectorat

0001

#AMB LES PERSONES REFUGIADES

L’any 2001 amb motiu del 50è aniversari de la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951, les Nacions Unides van designar el 20 de juny com el Dia Mundial del Refugiat dedicat a totes aquelles persones que es veuen obligades a fugir de les seves llars i, en molts casos, dels seus respectius països d’origen per culpa de conflictes armats o de persecucions i opressions diverses que posen en perill la seva vida. Certament, el fet d’organitzar activitats destinades a la conscienciació i a la sensibilització respecte d’aquesta qüestió no és redundant. Afavoreix la solidaritat individual i col·lectiva envers l’acollida i pot prevenir la xenofòbia i actituds racistes que en diversos països troben el seu reflex en opcions polítiques que han sortit de l’ostracisme i estan obtenint redits electorals.