Descarregar Pdf

Contractació i Compres
PRESENTACIÓ. QUI SOM?

Sóm una Secció integrada dins de l’Àrea Econòmica de la Universitat de Lleida que té com a finalitat, d’una banda, la gestió de tots els procediments relacionats amb els contractes d’obres, subministraments i serveis regulats pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’una altra la Gestió de Compres Centralitzades a la Universitat de Lleida.


. QUÈ FEM

Gestionem tots els procediments de contractació administrativa (licitacions, homologacions, adjudicacions, etc.), així com suport tècnic als usuaris potencials.


. CONTACTA
Horari de Contacte:

horari matins: de 10 a 14 hores
horari tardes: dilluns i dimarts de 15:30 a 17:30 hores, excepte les tardes dels mesos de juny, juliol, agost i setembre

print enrera pujar

   Darrera modificació: