Descarregar pdf
IMPORT APROXIMAT

 

Per calcular l'import de la matrícula s'ha de tenir en compte:

 

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curseu, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

 

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, preus per matricular-se successives vegades d'un mateix crèdit.

  

COEFICIENT A

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     17,69€

2ª vegada     21,85€

3ª vegada     47,34€

4ª vegada     65,55€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,70€

Escolar obligatòria              1,12€

1.203,02 €

 

 

 

COEFICIENT B

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     25,04€

2ª vegada     30,93€

3ª vegada     67,00€

4ª vegada     92,78€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,70€

Escolar obligatòria               1,12€

1.644,02 €

 

 

 

 

COEFICIENT C

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     27,67€

2ª vegada     34,17€

3ª vegada     74,05€

4ª vegada   102,52€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,70€

Escolar obligatòria               1,12€

1801,82 €

 

 

 

 


Preus de segones i successives matrícules:

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el següent:

Graus 2a. Matrícula 3a. Matrícula 4a. Matrícula
Coeficient d'estructura docent A 21,85 € 47,34 € 65,55 €
Coeficient d'estructura docent B 30,93 € 67,00 € 92,78 €
Coeficient d'estructura docent C 34,17 € 74,05 € 102,52 €

     Amunt

 


Recàrrec per segons i successius títols universitaris:

El decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, estableix en l'article 8 que s'ha d'aplicar un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per a obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat; també cal aplicar aquest coeficient als i les estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.
Aquest recàrrec només s'aplicarà a les persones que hagin obtingut els seus títols previs en centres coberts pel sistema públic de finançament.
  

  Amunt

 


Titulacions de la Universitat de Lleida segons el coeficient d’estructura docent:  

COEFICIENT A

COEFICIENT B

COEFICIENT C

Administració i Direcció d’Empreses

Dret

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Estudis Anglesos

Filologia Hispànica

Filiologia Catalana i Estudis Occitans

Geografia

Història

Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Relacions Laborals i Recursos Humans (*)

Treball Social

Turisme

Turisme i Oci (*)

Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses i Turisme (ADETUR)

Doble titulació:  Dret   i   Administració i Direcció d’Empreses

Doble titulació: Filologia Hispànica i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Estudis Anglesos i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Filologia Catalana i Estudis Occitans i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació:  Educació Infantil   i   Educació Primària

Doble titulació : Geografia  i  Turisme

 

Arquitectura Tècnica

Arquitectura Tècnica i Edificació

Biotecnologia

Ciència i Salut Animal

Ciència i Tecnologia d’Aliments

Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Disseny Digital i tecnologies Creatives

Nutrició Humana i Dietètica

Periodisme i Comunicació Audiovisuals

Psicologia

Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

 

Doble titulació: Educació Primària   i  Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Doble titulació : Grau en Administració i Direcció d'Empreses  i  Grau en Informàtica

  

Ciències Biomèdiques

Ciències de l'Activitat Física i de l’Esport

Enginyeria Agrària i Alimentària

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Enginyeria Forestal

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

 

Doble titulació: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport   i   Fisioteràpia

Doble titulació: Infermeria   i   Fisioteràpia

Doble titulació: Nutrició Humana i Dietètica   i  Fisioteràpia

Doble titulació: Veterinària   i   Ciència i Producció Animal

Doble titulació: Enginyeria Forestal   i   Conservació de la Natural

Doble titulació: Grau en Enginyeria de l'Eneergia i Sostenibilitat  i   Grau en  Enginyeria Mecànica

Agrupació d'enginyeries: Grau en Eng. Mècànica + Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica + Grau en Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 

Agrupació d'enginyeries industrials: Grau en Eng. Química  +  Grau en Eng. en Organització Industrial i Logística

 

 

(*) Consulteu el preu de la matrícula en el centre corresponent. 

Amunt  

 

   Darrera modificació: