PAGAMENT DE REBUTS EN EFECTIU/TARGETA

PAGAMENT PRESENCIAL EN ENTITAT BANCÀRIA

En el cas que hagueu de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula en efectiu o amb targeta (no domiciliat) ho podeu fer en qualsevol de les entitats que figuren en el rebut de matrícula, a través dels seus caixers automàtics (inclosa Servicaixa per als no clients):
• La Caixa
• Caixa Catalunya – BBVA
• Banco Santander

Les dades necessàries per a fer el pagament les trobareu en el rebut de matrícula o butlleta de pagament.

IMPORTANT: guardeu sempre un justificant del pagament realitzat.

PAGAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

Podeu realitzar el pagament amb targeta a través del servei de pagaments en línia de CaixaBank, tant si en sou clients com si no:  PAGO DE RECIBOS Y MATRÍCULAS

  • Per als rebuts de matrícules d'estudis oficials és preferible utiltizar l'opció  A-CPR i Emissora.
  • Per al pagament de butlletes de taxes i altres cursos és preferible utiltizar l'opció  B-Pagament amb codi de barres.

IMPORTANT: guardeu sempre un justificant del pagament realitzat.

A - PAGAR AMB CPR I EMISSORA

1. Aneu al l'enllaç següent:

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001

2. Poseu les dades següents:

C.P.R.: 9050794
Emissora: 07550001500
Referència que consta en el rebut de matrícula (apartat Ref)
Identificació que consta en el rebut (apartat Identif)
Import (els decimals caldrà indicar-los amb una coma ",")

3. A continuació, indiqueu les dades de la vostra targeta.

 

Si no podeu realitzar el pagament seguint els passos del punt 1 proveu l’opció de pagament amb codi de barres. Haureu de copiar o teclejar tots els dígits que consten en la part inferior del codi de barres.

En el cas que tingueu el pagament de la matrícula fraccionat en tres terminis i s’hagin de pagar tots els rebuts en efectiu, en el moment de validar la matrícula només es generarà el rebut amb les dades referents al primer termini.
Per a realitzar el pagament del segon i tercer termini la secretaria del vostre centre us enviarà per correu electrònic el segon i tercer rebut per separat. En cas de no rebre’ls contacteu amb la secretaria.

B - PAGAR AMB CODI DE BARRES

1. Aneu al l'enllaç següent: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html

2. Copieu tots els dígits que consten en la part inferior del codi de barres del rebut o butlleta de pagament.

3. A continuació, us demanarà un correu electrònic de contacte i després us enllaçarà amb la plataforma de pagament per targeta.

4. Informeu les dades de la targeta.