Unitat de Gestió d'Ajuts

 Descarregar Pdf

  

 

Què fem:

 

A la Unitat de Gestió d'Ajuts tramitem els ajuts interns que es concedeixen i es gestionen des dels Vicerectorats de la UdL i ajuts de suport a la recerca convocats per altres organismes públics.

Elaborem les convocatòries d'ajuts interns, recollim les sol·licituds, notifiquem les resolucions, demanem el cofinançament de les activitats i fem el seguiment del compliment de l'ajut atorgat.


Pel que fa a la Gestió de dades GREC i PDA, organitzem i actualitzem les dades de recerca de la UdL en l'aplicació Grec.

 

Qui som:

Fermina Salillas Guallarte
Tècnica de Gestió d'Ajuts
correu e-mail: gestioajuts@rectorat.udl.cat

Tf. 973 702075

Esther González Espolio
Administrativa
correu e-mail: gestioajuts@rectorat.udl.cat

Tf. 973 702071Xus Sanz Blasi
Auxiliar administrativa Gestió de dades GREC i PDA
correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 21 18


Núria Borrell Ruiz
Auxiliar administrativa Gestió de dades GREC i PDA
correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 31 78


Núria Costa Castelló

Auxiliar administrativa Gestió de dades GREC i PDA
correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 21 18

 

 

   Darrera modificació: