INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017/2018

ALUMNES DEL CURS 2016/2017

Als alumnes del curs acadèmic 2016/2017 se´ls facilitarà l’imprès d´inscripció per al curs 2017/2018 els dies 26 i 27 d´abril de 2017 a l’aula 2.13. El podrà recollir personalment l’interessat/ada o bé un company/a de classe. Qui no ho pugui fer aquell dia es podrà adreçar a l´oficina de l´Aula d´Extensió Universitària situada al despatx 0.09 de l´Edifici  de Rectorat.

S´haurà d´efectuar el pagament de la inscripció abans del dia 8 de maig de 2017. En cas contrari hom considerarà que es renuncia a la inscripció.

No cal retornar cap resguard de pagament bancari, ja que el banc ens informarà si s’ha efectuat o no el pagament de la inscripció.
Si per algun impediment la persona que ha recollit l´imprès no pogués formalitzar la inscripció es prega que s´avisi de la renúncia de la mateixa o es retorni l´imprès.

Les persones que vulguin canviar de grup o que desitgin corregir o modificar alguna dada personal, hauran de dur el full d’inscripció, amb les modificacions pertinents, a les oficines dels Serveis Culturals (Carrer Jaume II, 71 planta baixa, Campus de Cappont, telèfon 973703397), els dies 24 i 25 de maig, de 10.00 a 12.00 hores.

ALUMNES DE NOU INGRÉS

Els alumnes de nou ingrés podran recollir els impresos d´inscripció per al curs 2017/2018 el dia 15 de juny de 2017 de 10.00 a 12.00 hores a les oficines dels Serveis Culturals al campus de Cappont.

El preu de la matrícula és 40 euros anuals.

Els grups i horaris per al curs 2017/2018 són els següents:
Grup A (Dilluns i dimecres). Torn 1: 16.00 a 17.15 h. Torn 2:  17.30 a 18.45 h. Torn 3: 19.00 a 20.15 h
Grup B (Dmarts i dijous). Torn 1: 16.00 a 17.15 h. Torn 2:  17.30 a 18.45 h. Torn 3: 19.00 a 20.15 h